11.06.2008.

 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

epuap

 

 

 • Aby złożyć wniosek ogólny do urzędu on-line kliknij na link poniżej, wybierz katalog usług dla urzędu

                 Link do usługi EPUAP

 • Aby pobrać wzór dokumentu, wypełnić i złożyć go osobiście w sekretariacie urzędu kliknij na poniższy link

                 Link do wzorów dokumentów

 


 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu instytucji mieszczącej się w pokoju nr  103 przy ul. Fabrycznej 1 w Chojnowie na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zmieniony ( 04.05.2009. )
 
Designed by Red Evolution