Historia
27.11.2007.

    Przed tysiącem lat tutejsze plemiona słowiańskie wraz z całym Ślaskiem zostały włączone przez Mieszka I do formujacego się pod władzą pierwszych Piastów państwa polskiego. Chojnów z okolicami znalazł się we władaniu książąt legnicko-brzesko-wołowskich. Tutejsi ksiażęta na poczatku XIV w. oddali nasze tereny jako lenno, którym rządzili kolejno Luksemburgowie, Jagiellonowie i Habsburgowie. Po śmierci ostatniego Piasta księcia Jerzego Wilhelma, w 1675 r. bezpośredni zarząd przejmują urzędnicy habsburscy. W wyniku trzech "wojen ślaskich" (1740-1763) nadchodzi panowanie pruskie, trwajace aż po dramat II wojny światowej.

    W lutym 1945 r. po przełamaniu frontu i usunięciu ludności niemieckiej rozpoczał się napływ ludności polskiej, która przejęła cały bagaż tradycji i dziedzictwo kulturowe. Z kolejnych reform administracyjno terytorialnych wyłoniło się w 1975 r. województwo legnickie, jednoczesna zaś likwidacja powiatów zwiększyła rolę miast i gmin. Od stycznia 1988 r. do kwietnia 1991 r. Chojnów i gmina chojnowska połączone były wspólną administracją. Od 1 czerwca 1991 r., Gmina Chojnów i Miasto Chojnów stanowią odrębne jednostki samorządowe.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Designed by Red Evolution