Strona główna arrow Dok. dla Petentów
Dokumenty dla petentów
27.11.2007.

 

EPUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
 Wniosek ogólny do urzędu doc Pobierz  pdf Pobierz

 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 (wniosek umożliwiający wpis do ewidencji, zmianę danych, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności)

 wzór wniosku >>>

  instrukcja >>>>>>

INFORMACJE PODATKOWE
 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości    pdf Pobierz
 Informacja w sprawie podatku rolnego    pdf Pobierz
 Informacja w sprawie podatku leśnego    pdf Pobierz
DEKLARACJE PODATKOWE
 Deklaracja na podatek od nieruchomości    pdf Pobierz
 Deklaracja na podatek rolny    pdf Pobierz
 Deklaracja na podatek leśny    pdf Pobierz
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r.
 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków  transportowych,
 wzór deklaracji wraz z załącznikiem
   pdf Pobierz
INNE DEKLARACJE
 Deklaracja o wysokości dochodów  doc Pobierz  pdf Pobierz
WNIOSKI
 Wniosek o wydanie kopii decyzji wywłaszczeniowej  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu działki  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie kopii aktu własności ziemi  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o pozwolenie na budowę  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie ustanowienia
 odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych
 doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 i zagospodarowania działki
 doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia
 uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych
 doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie dowodu osobistego  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o nadanie numeru PESEL  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wystawienie zaświadczenia RP7  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 i zagospodarowania przestrzennego
 doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa
 z podaniem powierzchni
 doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wplaty  jpg Pobierz  
OŚWIADCZENIA
 Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego  doc Pobierz  pdf Pobierz
 Oświadczenie kierownika budowy  doc Pobierz  pdf Pobierz
 oświadczenie VAT zamawiającego roboty budowlano-montażowe  doc Pobierz  pdf Pobierz
 oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  jpg Pobierz  
 oświadczenie w sprawie braku dokumentów  
 oświadczenie VAT podatnika podatku rolnego  doc Pobierz  pdf Pobierz
ZGŁOSZENIA
 zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych  doc Pobierz  pdf Pobierz
 zgłoszenie zakończenia budowy i przystąpienia
 do użytkowania obiektu budowlanego
 doc Pobierz  pdf Pobierz
 zgłoszenie NIP-3  
 zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca  
 zgłoszenie pobytu czasowego na okres ponad 2 miesiące  
 zgłoszenie pobytu stałego  
 zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące  
 zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego  
Zmieniony ( 28.10.2010. )
 
Designed by Red Evolution