Zarządzenia
12.12.2007.
  Zarządzenia Wójta

ROK 2010

 

Zarządzenie nr 152/5/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 29.12.2010r.
w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chojnów
Zarządzenie nr 263/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 14.10.2010r.
w sprawie przekazania w administrowanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 

Zarządzenie nr 260/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 11.10.2010r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby Gminy Chojnów udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej numer 1001/63 o pow. 244 m2 położonej w obrębie Rokitki gmina Chojnów. 

Zarządzenie nr 259/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 8.10.2010r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby Gminy Chojnów nieruchomości gruntowej zabudowanej numer 999/7 o pow. 30 m2 położonej w obrębie Rokitki gmina Chojnów. 

Zarządzenie nr 258/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 8.10.2010r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby Gminy Chojnów nieruchomości gruntowej numer 18 o pow. 0,40 ha położonej w obrębie Biskupin gmina Chojnów.

Zarządzenie nr 255/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 1.10.2010r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia w zasoby Gminy Chojnów udziałów w nieruchomościach gruntowych zabudowanych numer 1001/62 o pow. 912 m2, 1001/58 o pow. 1502 m2 i 999/12 o pow. 629 m2 położonych w obrębie Rokitki gmina Chojnów. 

Zarządzenie nr 251/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 15.09.2010r.
w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chojnów
Zarządzenie nr 249/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 9.09.2010r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2011 rok.
Zarządzenie nr 232/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 27.05.2010r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Chojnów położonej w obrębie Rokitki gmina Chojnów, na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "LEGNICA". 

Zarządzenie nr 222/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 13.04.2010r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 221/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 9.04.2010r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Chojnów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie nr 215/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 08.02.2010r.
w sprawie przekazania mienia ruchomego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
 
Zarządzenie nr 214/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 21.01.2010r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Zarządzenie nr 212/2010 Wójta Gminy Chojnów z dnia 04.01.2010r.
w sprawie likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy w Chojnowie z siedzibą w Piotrowicach
 

ROK 2009

Zarządzenie nr 211/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 31.12.2009r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr 203/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 19.11.2009r.
w sprawie zmian Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Chojnów
 
Zarządzenie nr 201/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 16.11.2009r.
w sprawie: szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
Zarządzenie nr 198/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 10.11.2009r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących statutów sołectw Biała i Kolonia Kołłątaja
Zarządzenie nr 197/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 10.11.2009r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących statutów sołectw Biała i Kolonia Kołłątaja
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 185/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 27.08.2009r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2010.
Zarządzenie nr 171/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 08.06.2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Chojnów
Zarządzenie nr 170/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 08.06.2009r.
w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Chojnów
Zarządzenie nr 167/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 04.06.2009r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kolonii Kołłątaja w sprawie utworzenia sołectwa Kolonia Kołłątaja
Zarządzenie nr 161/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 11.05.2009r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie nr 150a/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 23.03.2009r.
w sprawie powołania Zespołu Oceniającego wymagania obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie
Zarządzenie nr 147/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 05.03.2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnowie
Zarządzenie nr 143/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 13.02.2009r.
w sprawie wprowadzenia Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chojnów
Zarządzenie nr 142/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 13.02.2009r.
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Chojnów regulaminu okresowej oceny pracowników
Zarządzenie nr 140/2009 Wójta Gminy Chojnów z dnia 30.01.2009r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Chojnów

 

ROK 2008

Zarządzenie nr 131/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 17.12.2008r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej opiniującej przydzielanie lokali mieszkalnych i socjalnych
Zarządzenie nr 117/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 19.09.2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnowie
Zarządzenie nr 112/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 27.08.2008r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2008r.. 
Zarządzenie nr 111/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 26.08.2008r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie nr 107/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 07.08.2008r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej opiniującej przydzielanie lokali mieszkalnych i socjalnych.
Zarządzenie nr 105/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 04.08.2008r.
w sprawie użyczenia mienia ruchomego Gminy Chojnów Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.
Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 03.06.2008r.
w sprawie przetargowego zbycia środka trwałego Urzędu Gminy w Chojnowie - samochodu osobowego.
Zarządzenie nr 81/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 17.03.2008r.
w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 75/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 28.01.2008r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 74/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 25.01.2008r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 69/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 09.01.2008r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnowie.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Chojnów z dnia 04.01.2008r.
w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych.
pdf "Treść zarządzenia"

ROK 2007

Zarządzenie nr 60/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 06.12.2007r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2005 Wójta Gminy Chojnów z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnowie.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 50/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 31.10.2007r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 43/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 25.09.2007r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 41/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 30.08.2007r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2008 r..
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 34/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 09.07.2007r.
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.
pdf "Treść zarządzenia"
Zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 11.05.2007r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji.
"Treść zarządzenia"[PDF]

Zarządzenie nr 17/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 16.04.2007r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego urzędu gminy wprowadzonego zarządzeniem nr 100/2005 z dnia 7.07.2005r. w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnowie.
"Treść zarządzenia"[PDF]

Zarządzenie nr 9/2007 Wójta Gminy Chojnów z dnia 8.02.2007r.
w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
"Treść zarządzenia"[PDF]

Zarządzenie nr 178/2006 Wójta Gminy Chojnów z dnia 11.09.2006r.
w sprawie ustalenia odpłatności za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w miesięczniku samorządowym "Wiadomości Gminy Chojnów".
"Treść zarządzenia"[PDF]

Zarządzenie nr 159/2006 Wójta Gminy Chojnów z dnia 10.05.2006r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
"Treść zarządzenia"[PDF]

Zarządzenie nr 167/2006 Wójta Gminy Chojnów z dnia 29.06.2006r.
Zmieniąjące Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
"Treść zarządzenia"[PDF]
Zmieniony ( 31.12.2010. )
 
następny artykuł »
Designed by Red Evolution